Paradoxné prikázania

Kent Keith napísal tieto prikázania formou manifestu a jeho myšlienky, ktoré hlásajú dobro a lásku sú nadčasové. Ľudia sú nelogickí, nerozumní a sebeckí. Napriek tomu ich milujte. Láska Prečítať

Viete čo škodí vašim nechtom?

Chémia   Najčastejšou chybou, ktorú väčšina z nás robí je to, že pri upratovaní a používaní čistiacich prostriedkov nepoužívame ochranné rukavice. Nemusíte pracovať s chemikáliou, ktorá vám poleptá Prečítať