Kotly na drevo a do akej miery brať do úvahy ich výkon

Pre správny výber kotlov na drevo je veľmi podstatným faktorom rozloha miestnosti alebo objektu, ktorý má byť vďaka kotlu vykurovaný. Od tohto údaju by sa mala odvíjať hodnota maximálneho výkonu kotla a tú je nutné stanoviť ešte pred jeho kúpou. Korektné stanovenie výkonu kotlov na drevo je odvodené od projektového výpočtu, v ktorom sú zakomponované tepelné straty budovy. Aby ste sa do budúcna vyhli problémom s rekonštrukciou, zbytočným nákladom či nedostatočne vyhriatemu obydliu, venujte výpočtom pri kotloch na drevo zvýšenú pozornosť. Následne si budete môcť vychutnať príjemný pocit tepla v zimnom a prechodnom období počas roka pri výkone v optimálnych hodnotách. Ak takýto výpočet neviete realizovať, na internete sú voľne dostupné tabuľky, no tie ešte pre istotu konzultujte s vami zvoleným predajcom.  
 
plameny

Len správne zvolené kotly na drevo vám dôkladne vyhrejú domácnosť 

 
Predbežná kalkulácia výkonu je do značnej miery možná aj pred samotnou kúpou kotlov na drevo. Na toto bude musieť poznať niekoľko dôležitých údajov, medzi ktoré radíme obytnú plochu domu, vek budovy a súčet všetkých miestností v nej. Pokiaľ hovoríme o novej budove s modernou inštaláciou vykurovania, jeden štvorcový meter vyžaduje výkon približne 70 až 80 Wattov tepelného výkonu. Pri starších nehnuteľnostiach s väčšími tepelnými stratami a pri tradičnej inštalácii vykurovania tejto údaj narastá a potrebné je kalkulovať s hodnotou 150 a 160 Wattov na štvorcový meter. Môžete teda vidieť, že údaj sa približne zdvojnásobil. Údaje sú však iba orientačné a kotly na drevo sa zaujímajú aj o iné informácie, akými je napríklad počet osôb žijúcich v domácnosti a počet miestností s požadovaným vykurovaním.  
 
interirér

Kotly na drevo majú niekoľko výpočtov ich výkonu. V tomto článku sa však pozrieme len na jeden z nich, v zásade sa však jedná zrejme o ten najjednoduchší. Na začiatok sa vrátime na hodinu matematiky na základnej škole a vynásobíte celkovú obytnú plochu, samozrejme počítate so všetkými miestnosťami, s ich výškou až po strop. Následne toto číslo vynásobíte koeficientom, ktorý berie do úvahy prípadne zateplenie vašej nehnuteľnosti a jej lokalitu v rámci Slovenska. Číslo 25 patrí zateplenému domu na juhu Slovenska, číslo 27 zateplenému domu na severe a číslom 33 násobíte v prípade nezatepleného domu. Výsledok vydelíte číslom 1000 a zistíte orientačný výkon kotla v kW potrebný na dostatočné vykurovanie vášho obydlia.  
 
Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku  http://vykurovanie24.sk/.