Staršie elektrické obvody alebo nepodceňujte odbornú revíziu elektroinštalácií

Elektronika je pre mnohých vášňou https://steamcommunity.com/app/447240 pre ďalších zasa neodmysliteľná súčasť z funkčného hľadiska. Iné to nebolo ani v minulosti, avšak v súčastnosti je spotrebiteľská stránka rozšírenejšia, pričom technológia spolu so súčasnými spotrebičmi viditeľne pokrokuje v šialene rýchlom tempe. Tým pádom sa ale rovnako nesmie zabúdať na meniace sa požiadavky elektroinštalácií, takisto na ich pravidelnú revíziu, kedy dokáže byť užitočná revízia elektroinštalácie vzor.Prasknutá, pokazená žiarovka.jpg
Stáva sa čoraz bežnejším, že takmer každá rodina disponuje napr. dvoma televízormi, ale okrem nich samozrejme počítačom, hi-fi súpravou, hernou konzolou,… nevraviac o množstve spotrebičov v kuchyni. Väčšina elektroniky je pritom prakticky v pravidelnej prevádzke. Faktorom je aj to, že či už dnešné počítače, televízie alebo prvky osvetlenia dokážu spotrebovať menej energíí, respektíve ich chod sa stáva úsporný a ekologickejší.
Iné to môže byť ale s klasickými a spravidla veľkými zariadeniami „zo starej školy“. To isté platí z hľadiska zriadenia elektroinštalácií v starších domoch, ktorých elektrické obvody zostávajú zastarané. Ako už bolo načrtnuté vyššie, vtedajšie plány nepredpokladali taký rýchly vzrast technológií a tomuto pokroku nemusia byť dostatočne prispôsobené. Tým pádom dokážu byť možných faktorom vzniku požiaru.Diaľkový ovládač od TV.jpg
Konkrétnejšie to môže predstavovať stavby alebo byty staršie než 25 rokov, obzvlášť kúpené po predchádzajúcom majiteľovi. V takom prípade sa odporúča skontrolovať napr. izoláciu káblov a to, v akom sú stave. Poškodené káble dokážu byť skrytým, avšak výrazným faktorom skratu či dokonca požiaru, nevraviac o nefunkčnosti spotrebičov. V takom prípade je na mieste odborná revízia.
Rozdiel je aj v materiáli vodičov a fakt, že v minulosti sa častokrát používali vodiče z hliníku, pričom cieľom záujmu bola najmä ich prístupnejšia cena.

  • A ako to už býva, s nižšou cenou treba rátať s niektorými slabšími stránkami, kedy v prípade porovnania medi a hliníku je druhý menovaný náchylnejší k poškodeniu a uvoľneniu. Ak je spojenie nedokonalé, vzniká väčšie teplo a tým tendencia vzniku požiaru.