Pri certifikácii budovy sa môžeme obrátiť na odbornú firmu, ktorá certifikát vypracuje

Pri kolaudáciách stavieb sa sleduje celkový stav budov, ktoré sú určené na používanie zákazníkmi. Musia spĺňať mnohé normy a predpisy a čoraz viac sa dôraz kladie na energetickú nenáročnosť budov. V súlade s tým sa pre každú novostavbu musí vypracovať energetický certifikát, bez ktorého nie je možné stavbu skolaudovať. Objektívne zhodnotiť, či je budova hospodárna z hľadiska energetickej spotreby a náročnosti, je nutné kvôli zaradeniu stavby do niektorej z energetických tried s označením od A až po G. Z tohto dôvodu sa vypracováva energetický certifikát, aby bolo jasné aké má stavba energetické vlastnosti a následne je možné posúdiť, či je budova energeticky hospodárna alebo nie.

Dôležitý dokument pri predaji či prenájme

Energetické certifikáty sa musia vypracovať na každú stavbu, ktorá z tohto zhodnocovania nie je vylúčená, to určujú predpisy. Nutný je energetický certifikát budovy aj pre rodinné domy, pretože ak nie je k dispozícii, dom nie je možné prenajať ani predať. Takisto nie je možné ani skolaudovať nový dom. V tomto certifikáte sa hodnotia energie a ich potreba, napríklad pri kúrení, ohreve vody či na prevádzku elektroinštalácie a podobne.

Zákon o energetickej certifikácii vstúpil do platnosti 1.1.2008, každý, kto potrebuje vypracovať tento dokument, sa môže obrátiť na odbornú firma, ktorá je v tomto odbore špecialistom a vypracuje certifikát na mieru. Za povinnosťou vypracovať tieto certifikáty je snaha čo najviac vplývať na optimalizáciu vnútorného prostredia budov a zároveň tak prispieť k znižovaniu emisií oxidu uhličitého. Pri každom oceňovaní budov je tento dokument veľmi podstatný, pretože kupujúci má záujem na tom, aby vedel, akú nehnuteľnosť kupuje.

Poradiť sa s odborníkom môže pomôcť

Energetické certifikáty sa vyhotovujú v dvoch prevedeniach, aby mohlo jedno zostať v rukách majiteľa a druhé sa založí do registratúry. Dôležitý je fakt, že pre stavby postavené po 1.1. 2016 bola stanovená nutnosť splniť energetickú triedu A1. Budovy, ktoré sa významne obnovujú a tieto podmienky nie je možné splniť, tak platí, že musia splniť aspoň platné technické normy jednotlivých energetických úrovní výstavby.