Čo urobiť s použitým olejom? Nevyhadzujte ho do bežného odpadu!

I keď je príprava jedla vysmážaním nezdravá, takmer každý si občas dopraje nejaké tie rezne, langoše alebo šišky. Čo však urobiť s olejom, ktorý ste použili na smaženie?
Človek by si myslel, že pôvod oleja je prírodný (rastlinný), tak snáď nemôže ublížiť prírode, ak ho vrátime naspäť. Alebo vylejeme do toalety. Je to však omyl. Takto spracovaný olej pri prílišnom prepálení začína vytvárať karcinogény. V prírode by mohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vodných tokov a plôch. Vyliatím do odpadu sa zanášajú trubky a tie sa dokážu stať až nepriechodné. Navyše takýto odpad láka hlodavce. Dnes sa však už o znečistení začína hovoriť viac a nezaoberajú sa jeho vývozom len veľké reštauračné zariadenia, ale i domácnosti.olivový olej.jpg

Ako uschovávať a pripraviť olej k recyklácii?

Do pôvodných olejových fliaš alebo čistých plastových fliaš dávajte však len olej bez nečistôt (bez zvyškov jedál). A samozrejme dobre uzatvorte. Do nádob môžete zbierať takmer všetky druhy rastlinných olejov, okrem kokosového. Pretože ten tuhne už pri izbovej teplote.

Existujú spoločnosti, ktoré robia výkup použitého oleja

V prípade veľkých zariadení ako sú reštaurácie, jedálne a stánky s rýchlym občerstvením, kde sa produkuje veľké množstvo použitých potravinárskych olejov a tukov, existujú firmy, ktoré zabezpečujú ich odvoz a ekologické spracovanie.
Zberu použitého kuchynského oleja sa venuje i sieť čerpacích staníc Slovnaft. Kde môžete zobrať svoj olej, ktorý ste už využili na varenie. Oni ho recyklujú a použijú na výrobu biopalivovej zložky, ktorá sa pridáva do motorovej nafty. Táto zložka znižuje množstvo vypúšťaných emisií do ovzdušia. Za váš odovzdaný olejový odpad dostanete bonusové body. Slovnaft sa tak už môže pochváliť vyzbieraním 94. ton.pánvička.jpg
I spoločnosť Brantner poskytuje mobilný výkup oleja a papiera. Úprimne povedané, človek je v prvom rade rád, že ho odpadu tohto druhu zbavia. “Odmena“ v podobe papierových produktov (vreckovky, kuchynské papierové utierky, toaletný papier) však poteší. Pre niektorých je to motivácia, aby olej nevyhadzovali do bežného komunálneho oleja alebo už spomínaného odpadu. Aby tak zmenili svoje stereotypné zvyky i tí, ktorí nad dopadom na ekológiu doposiaľ neuvažovali.
Váš domáci spotrebovaný olej môžete tiež odovzdať v niektorých prevádzkach potravinového reťazca Kaufland. Ten poskytuje aj recykláciu niektorých surovín ako sú sklo, papier a plechovky.
Skúste sa poobzerať vo svojom okolí, či niektoré inštitúcie neposkytujú možnosť zberu, prípadne výkupu použitého oleja. Nevylievajte ho viac do odtoku v kuchyni alebo na toalete. Urobíte tak službu nielen prírode, ale aj sebe. Nebudú sa vám natoľko zanášať trubky a vaša kanalizácia sa nebude tak často upchávať.

Posted In Nezařazené