Prečo je dôležité deťom čítať

Pohľad na svet

Čítanie príbehov pomôže deťom vytvoriť si širší a neobmedzený pohľad na svet. Čím viac rôznych kultúr, postáv a rozprávok budú v mladom veku poznať, tým vzdelanejšie, sčítanejšie a tolerantnejšie budú v budúcnosti.kluci.jpg

Pochopenie

Rôzne postavy, príbehy a situácie môžu deťom pomôcť lepšie porozumieť svetu, ľudom, situáciám a problémom, ktoré ich v živote môžu postretnúť. Čím viac sú vystavení rôznorodým druhom literatúry (od rozprávok cez romány až po sci-fi literatúru), tým viac sa vyvinie v deťoch empatia voči ľudom, ale aj zvieratám.

Komunikácia

Predčítavanie výrazne zlepšuje komunikačné zručnosti detí. Okrem toho, že počúvajú a pohlcujú veľa rôznych slov a spôsobov vyjadrovania, ktorými sa slová zostavujú a používajú, taktiež je čítanie základom pre množstvo zaujímavých rozhovorov a konverzácií o príbehoch, ktoré sa môžu neskôr premiestňovať do rôznych oblastí života. Pokiaľ začnete deťom čítať už od jedného roka, je pravdepodobné, že sa naučia aj skôr rozprávať, ak ešte nevedia a už v útlom veku môžu mať bohatú slovnú zásobu.
holčička.jpg
Predstavivosť

Slová a príbehy otvárajú časti mysle, ktoré sa týkajú kreativity a tvorivého procesu, s ktorým sa ešte nemuseli stretnúť. Čím viac čítate dieťaťu, tým väčšia je pravdepodobnosť, že budú mať širokú a živú predstavivosť, ktorú môžu neskôr využiť v škole, doma a v dospelosti aj v práci. Možno sa v nich objaví aj nejaký skrytý talent, o ktorom ste doteraz netušili.

Spomienky

Veľa z detíčasto a rado spomína na čítanie rozprávok pred spaním a teda kvalitné trávenie času s rodičmi či starými rodičmi. Príbehy sú v ich pamäti uložené dlho, sú to totiž výnimočné chvíle, ktoré sa už nikdy nezopakujú.

Škola

Ak budete deťom čítať už pred nástupom do školy, môžu dosiahnuť perfektné výsledky. Budú vedieť rýchlo pochopiť súvislosti, čítanie s porozumením pre nich tiež nebude problém, čo nie je výhoda len na hodine slovenčiny, ale napríklad aj pri slovných úlohách z matematiky.