Radiátory a ich špecifiká

Radiátory, súčasť vykurovacieho systému každého panelákového bytu či staršieho domu. Iste, aj v oblasti vykurovanie dnes už nachádzame rôzne moderné technológie ako napríklad podlahové vykurovanie. Ideálny svet neexistuje, každý takýto systém má svoje negatíva i kladné stránky, no klasické radiátory zrejme nezaniknú nikdy. Minimálne určite nie do doby, kým bude potrebné naše príbytky ohrievať. Výroba energie na vykurovanie a výroba teplej vody nie jediným problémom.

radiátor

Radiátory ako časť vykurovacieho systému

Základnou funkciou vykurovacích plôch je odovzdanie tepla do požadovaného priestoru, ktoré vo väčšine prípadov vyprodukované kotlom. Kotol produkuje teplú vykurovaciu vodu, ktorá následne odberateľovi poskytuje komfortné podmienky v obydlí, kancelárii a rôznych iných priestoroch. Súčasťou vykurovacieho systému je tiež termostat. Prostredníctvom neho môžeme regulovať množstvo tepla odovzdaného vykurovacou plochou a množstvo vody, ktorého ním takto pretečie. Existujú tiež elektrické vykurovacie plochy, ktoré nie sú pripojené na centrálny vykurovací systém. Vyrobené teplo sa následne buď odovzdá vykurovanému priestoru alebo sa akumuluje v radiátore.

Vykurovacie telesá, či už hovoríme elektrických alebo teplovodných, odovzdávajú teplo príslušnému priestoru prostredníctvom sálania alebo prúdenia. Pre prúdenie je typické využitie energie na vyhriatie studeného vzduchu v miestnosti. V prípade sálania nemôžeme hovoriť o odovzdávaní energie do vzduchu. Tá je následne citeľná až pri dotyku s pevnými telesami. Väčšina ľudí, čo sa týka komfortu a pobytu vo vykurovanom priestore, označuje pocit sálania za veľmi príjemný.

topení

Účinnosť vykurovacieho zariadenia priamo úmerne rastie s jeho rozmermi. Samozrejme, na teplo v byte majú vplyv aj zateplenie obvodových múrov paneláku či plastové okná aj v spoločných priestoroch. Ak týmito rekonštrukciami príslušný bytový dom neprešiel, je potrebné voľbe radiátorov venovať zvýšenú pozornosť a zvážiť všetky špecifiká danej miestnosti a bytu. Zamedzíme tak stratám pri rozvode tepla a značne pomôžeme radiátoru dokonale plniť svoju funkciu. Tá ide ruka v ruke s prípadnou úsporou pri ročnom vyúčtovaní zasielanom zo strany správcu bytového domu.

Medzi základné typy radiátorov patria článkové, doskové alebo rúrkové modely. Pri novostavbách a obydliach na technologicky vyššej úrovni sa môžeme rovnako stretnúť s konvektormi alebo plošnými vykurovacími systémami. Radiátory môžu spôsobiť architektom navrhujúcim daný priestor problém. Keďže sú umiestnené na stene, môžu spôsobovať komplikáciu obmedzovať ns pri zariaďovaní bytu či domu. Vďaka svojim vlastnostiam sú však neoddeliteľnou súčasťou vykurovacieho systému a aj v budúcnosti budú hlavným vykurovacím prvkom u developerov, architektov a domácností.

Pre ďalšie zaujímavé informácie kliknite na https://www.viessmann.sk/.