História píše súčasnosť

Preto sa môžeme vydať na cestu históriou, ktorá je vždy zaujímavá a tiež poučením pre budúce generácie.

Povinné ručenie sa narodilo niekedy v 19. storočí a rozvíja sa ďalej spolu s automobilovým priemyslom až do dnešných dní.
V roku 1811 došlo k vydaniu Všeobecného občianskeho zákonníka, v ktorom nebola riešená iba zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, ale všeobecná zodpovednosť.

nehoda

Dňa 9. augusta roku 1908 bol vydaný zákon 162/1908 Zb. o ručení za škody z prevádzkovania jazdných silo strojov (osobné vozidlá). Tento zákon definoval zodpovednou osobou prevádzkovateľa. Vyňaté boli osoby vo vojenskej službe, ktoré škodu spôsobili vo výkone svojej služby. Naďalej ale trvala zásada dobrovoľnosti k uzavretiu poistenia.

Až v decembri roku 1932 bol vydaný zákon 198/1932 Zb. o doprave motorovými vozidlami, ktorý všetko dosť zmenil. Tento zákon už stanovil povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie pre niektorých prevádzkovateľov vozidiel. Táto povinnosť sa vzťahovala na živnostníkov.

Až 26. marca roku 1935 bol vydaný zákon 81/1935 Zb. o jazde motorovými vozidlami. Ten ukladal povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie každému držiteľovi vozidla, ktoré bolo zapísané v registri. Povinné ručenie sa vzťahovalo ako na držiteľa vozidla, tak na osobu, ktorá ho riadila s jeho vedomím.
Po komunistickom prevrate boli komerčné spoločnosti znárodnené a prevedené pod jedinú a to Československú poisťovňu, národný podnik.

alkohol

Po roku 1989 už bola nutná transformácia v tomto odbore. Ku skutočným zmenám však došlo až omnoho neskôr.
Dnes sa jedná o veľmi dynamické trhové prostredie, kde vedú spoločnosti vcelku tvrdý boj o svojich klientov. Dokážu im ponúknuť rad zaujímavých výhod a bonusov. Môžete sa o tom presvedčiť u mnohých z nich. Alebo sa zamerať na konkrétne prostredie, kde získate množstvo informácií. Napríklad tento odkaz je veľmi zaujímavý:.
Určite nájdete aj vy tú svoju právu zmluvnú partnerku na cesty.