Podnikanie prináša so sebou zodpovednosť

Podnikanie nie je len o tom, že si nejakou činnosťou zarábate sám na seba, ale z podnikania vám plynú aj určité výhody, ktorými sú napríklad povinnosť viesť účtovníctvo. Účtovníctvo nie je len o nákupoch, či príjmoch, ale je to riadená sústava, ktorá má svoje podmienky, ktoré sa musia dodržiavať. Na vedení účtovníctva si vždy dajte záležať. Ak máte menší podnik, máme pre vás tip, ako riešiť vedenie účtovníctva.

investice

Ako by ste mali viesť účtovníctvo?

Účtovníctvo je sústava, ktorú treba dodržiavať. Ustanovuje ju zákon o účtovníctve, ktorý je dostatočne podrobný a rozsiahly k tomu, aby ste z neho vyčítali všetky povinnosti a všetky zásady, ktoré správne účtovníctvo musí dodržiavať. Účtovníctvo je potrebné viesť pravdivo, podrobne a hlavne správne, pretože ak tak nebudete robiť, hrozia vám vysoké pokuty a v niektorých prípadoch aj trestné stíhania. Je potrebné si uvedomiť, že účtovníctvo vám nedáva len prehľad o tom, ako na tom ste, ale ukazuje vám aj to, aké povinnosti vám zo zákona vyplývajú k iným finančným inštitúciám. Áno, aj o tom účtovníctvo je a práve preto je potrebné aby ste ho viedli správne a bez chýb. V prípade, že bude vaše účtovníctvo vedené nesprávne, či už vďaka nepozornosti alebo úmyselne, hrozia vám vysoké, niekedy až likvidačné pokuty. Naozaj nezanedbávajte vedenie účtovníctva, neoplatí sa vám to.

kalkulačka

Kto vedie účtovníctvo?

Za účtovníctvo je zodpovedná osoba, ktorá ho vedie, teda tá, ktorá zostavuje účtovnú závierku a podobne, avšak, k tomu aby ste viedli účtovníctvo nemusíte byť účtovník, skôr potrebujete poznať spôsoby a zásady vedenia účtovníctva. Jednoduche potrebujete mať dostatočné vedomosti o účtovníctve aby ste vedeli správne a bez chýb účtovať. Účtovníctvo však radšej prenechajte na odborníka, ktorý vám zabezpečí to, že vaše účtovníctvo bude správne a bez chýb. Dokonca ak máte menšiu firmu, nemusíte zamestnávať účtovníka, stačí ak si najmete spoločnosť, ktorá za vás bude vykonávať účtovníctvo. Účtovníctvo v tomto prípade vedie externá firma, a to na základe účtovných dokladov, ktoré im za vašu firmu odovzdáte. Ak máte záujem o kvalitnú firmu, ktorá vám bude viesť účtovníctvo, obráťte sa na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk/.