Generačné rozdiely v rodine

Pochopenie
 
Niektoré zážitky detí môžu pripomínať zážitky z mladosti ich rodičov, ktorí sa to snažia prepájať a dávať ako príklad. Je to však chyba, keďže rodič dá väčšinou radu, ako to spravil on. Bohužiaľ, je to už pár rokov stará záležitosť a preto to už v dnešnej dobe nemusí platiť a to, čo urobil v danej situácii rodič, nemusí pomôcť dieťaťu. Menia sa časy a aj postoje – dokonca aj kratšia doba, napríklad 5 rokov, ovplyvní prostredie, školský systém či iné aspekty okolia. A hlavne, váš syn či vaša dcéra, nie sú vami. Nebuďte vzťahovační, snažte sa dieťa počúvať a chápať. Obujte si ich topánky, počúvajte, snažte sa predstaviť si ich situáciu, vžite sa do nej. Rozprávajte sa s nimi a hlavne – veľa sa pýtajte. A rozhodne mu nevynadajte alebo niečo nezakážte, ak to neurobilo podľa vás.fotoalbum.jpg
 
Prerušovanie
 
Občas nastane situácia, kedy vaše dieťa potrebuje vypustiť paru. Nechajte ho. Ak ho prerušíte, bude neskôr potrebovať viac motivácie a môže sa správať iracionálne. Ak má vaše dieťa záchvat hnevu a potrebuje sa vykričať či vyplakať, nechajte ho, kým sa neupokojí.
 
Boj
 
Sú chvíle, kedy vaše dieťa bude chcieť niečo urobiť istým spôsobom, ktorý vás môže znepokojovať alebo rozrušiť. Máte dve možnosti – môžete bojovať o zmenu rozhodnutia či konania vášho dieťaťa alebo zmeniť situáciu.  Druhou možnosťou je nechať ich, aby to urobili podľa seba a dúfať, že dieťa získa niekoľko životných lekcií. Musíte sa naučiť, kedy s ním bojovať a kedy ho nechať tak. Ak urobíte príliš veľký nátlak či dohovor, môže to viesť ku katastrofe vo vašom vzťahu. Ak sa budete starať príliš, vaše dieťa si bude myslieť, že je neschopné, ak málo, nebude mať hranice. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu.rodina.jpg
 
Náznaky
 
Každé dieťa dlhodobo hádže nenápadné náznaky a vy musíte byť dostatočne všímavý na to, aby ste ich zaregistrovali. Nebude to jednoduché, keďže ich naznačovanie bude ešte detské, vašou úlohou však bude zistiť, čo a prečo sa im to nepáči. Všímajte si veci na nich, ale aj v ich izbe – môže to byť znepokojujúce, ale stále ste rodič a musíte ich chrániť. Dieťa môže napríklad nechať krabičku cigariet voľne pohodenú na stole naschvál, aby ste ju našli – nekričte na nich, skúste zistiť, prečo to urobili.
 
Netlačte
 
Zvládnutie generačnej priepasti nie je o tom, aby ste boli so svojimi deťmi najlepší priatelia, ani o tom, aby ste boli rodičom roka. Ide o to, aby ste si vybudovali vzťah, ktorý bude otvorený a čestný, v ktorom ich budete viesť k rôznym veciam v živote a nie ich do nich nútiť.